Poradnik prawny Odpowiedzialności członków zarządu spółki zarząd spólki

Odpowiedzialności członków zarządu spółki


Zarząd

zebranie zarząduZgodnie przepisami kodeksu spółek handlowych zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę. Może składać się z jednego albo większej liczby członków. W skład zarządu wchodzą osoby wybrane spośród wspólników(akcjonariuszy) lub spoza ich grona. W zależności od rodzaju spółki kapitałowej zarząd wybierany jest przez zgromadzenie wspólników lub radę nadzorczą, jednak przepisy umowy(statutu) mogą przewidywać inny tryb.Menu

Menu

strona główna
zarząd
odpowiedzialność cywilna
- wobec wierzycieli za zobowiązania spółki
odpowiedzialność członków zarządu
- za zobowiązania administracyjne - podatki, składki ZUS itp.
odpowiedzialność karna
odpowiedzialność dyscyplinarna
przepisy
orzecznictwo

poradniki prawne

Prawo karne
Prawo rodzinne
Prawo upadłościowe

Pomoc prawna


Adwokat w Warszawie

zapytaj adwokata: