Poradnik prawny Odpowiedzialności członków zarządu spółki zarząd spólki

Odpowiedzialności członków zarządu spółki


Odpowiedzialność dyscyplinarna

Za swoją działalność członkowie zarządu ponoszą także odpowiedzialność dyscyplinarną. Tryb ich powołania i odwołania ze stanowiska regulują, obok bezwzględnie obowiązujących przepisów kodeksu spółek handlowych, postanowienia umowy spółki - w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i statutu spółki - w przypadku spółki akcyjnej przyznając stosowne uprawnienia radzie nadzorczej lub zgromadzeniu wspólników (akcjonariuszy).Menu

Menu

strona główna
zarząd
odpowiedzialność cywilna
- wobec wierzycieli za zobowiązania spółki
odpowiedzialność członków zarządu
- za zobowiązania administracyjne - podatki, składki ZUS itp.
odpowiedzialność karna
odpowiedzialność dyscyplinarna
przepisy
orzecznictwo

poradniki prawne

Prawo karne
Prawo rodzinne
Prawo upadłościowe


wyszukiwarka porad prawnychPomoc prawna


Adwokat w Warszawie

zapytaj adwokata: